• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Kandil O.M., A.S.S. Abdoon, D. Kacheva, C.H. Karaivanov, M.S. Fadel, N.A. Hemeida, B. Georgiev, T.I. Maslev, W.M. Ahmed and H.R. Badr

   Successful Embryo Transfer in Egyptian Buffaloes

   Global Veterinaria 8, 4, 320- 327, 2012.  ISSN 1992-6197

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата