• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • K. Todorova, N. Manolova, D. Zasheva and S. Hayrabedyan

   A relationship between microrna 204 and occludin in prostate cancer inflammation signaling.

   Acta Medica Bulgarica, Vol. XXXIX, 2012, № 2, pg. 23-28, ISSN: 0324-1750

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата