• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • K. Todorova, M. Mincheff, S. Hayrabedyan, J. Mincheva, D. Zasheva, A. Kuzmanov, N. Fernandez

   Fundamental Role of microRNAs in Androgen-Dependent Male Reproductive Biology and Prostate Carcerogenesis.

   A.J.R.I. Article first published online : 26 APR 2012, DOI: 10.1111/j.1600-0897.2012.01139.x (2012). Online ISSN:1600-0897. IF: 3.050

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата