• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • K.Todorova, M.Mincheff, S.Hayrabedyan, J.Mincheva, D.Zasheva, A.Kuzmanov, N.Femandez

   Fundamental role of microRNAs in androgen-dependent male reproductive
   biology and prostate cancerogenesis. Am. J. Reprod. Immunol. 69, 2, 100-104, 2013.
   Print ISSN: 1046-7408, Online ISSN: 1600-0897. IF: 2.668

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата