• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • K. Todorova, M. Mincheff, D. Zasheva, S. Hayrabedya

   The Role of miR-204 and NOD1 Receptor in Prostate Cancer Inflammation Signalling.

   Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, Vol 65, No12. ISSN: 1310-1331. IF : 0.210

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата