• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • K.Todorova, D.Zasheva, S.Hayrabedyan, J.Dineva, I.Georgiev, V.Penchev, G.Nikolov, M.Mollova, M.Ivanova

   Gene panel in human cumulus cells as biomarker successful in vitro procedures. Compt.Rendus Bulg.Acad.Sci., 64, 8, 1143-1150, (2011).
   ISSN: 1310-1331; IF – 0.219

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата