• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • K.Lampichler, A.Ilhan, R.Lang, T.Daneva, L.Wagner, E.Knosp, B.Niederle, S.M.Baumgartner-Parzer

   Evalution of MEN1 risk individuals bearing R171Q.R171Q – single nucleotide polymorphism (SNP) or not SNP – that is the guestion. Clinical Endocrinology, 75, 274, (2011).
   ISSN: 0300-0664; IF – 3.323

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата