• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • J. Dineva, I. Vangelov. l. Rangelov. G. Stamenov, T. Fartsova

   Role of leptin in oxidative
   stress and survival of human granulosa luteinized cells in vitro.
   Acta Medica Bulg, 2, 33-38, 2013
   ISSN: 0324-1750

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата