• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • I.Vangelov, J.Dineva, K.Todorova, D.Gulenova, G.Nikolov, M.D.Ivanova

   Ovarian auto-antibodies are associated with poor in vitro fertilization of oocytes.

   Compt.Rendus Acad.Bulg.Sci., T.65, No 9, 2012. ISSN 1310-1331.  IF : 0.210

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата