• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, T.Daneva, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova

   Achievment of balanced oncogenes and tumor-suppressor genes activity in normal and malignant cells In vitro and In vivo. J. of Developmental Biology and Tissue Engineering, Vol.3, 7, 85-91, (2011).
   ISSN: 2141-2251

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата