• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • I.Sainova, I.Vavrek, V.Pavlova, I.Iliev, L.Yosifova, E.Gardeva, E.Nikolova, T.Daneva, R.Nitsch, A.Nitsch

   In vitro- and In vivo- experimental models for balanced activity of oncogenes and tumor-suppressor genes in normal and malignant cells. Clinical Reviews and Opinions, Vol. 3, 4, 37-44, (2011).
   ISSN: 2141-2553

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата