• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • I.Sainova, I.Vavek, V.Pavlova, T.Daneva, S.Manchev, E.Nikolova

   Experimental model for safe gene transfer by recombinant gene constructs. Second Balkan Conference on Biology, 21-23 May 2010, Plovdiv; Biotechnol. & Biotechnol.Eq., 24, 134-138, (2010).
   ISSN: 1310-2818 IF – 0.503

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата