• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • I.Ilieva, S.Ivanova, S.Rangelov, P.Tzvetkova, V.Ormandzhieva, E.Petrova

   Sperm changes in cases with Varicocele. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 66, 5, 757-764, 2013.
   ISSN: 1310-1331 IF: 0.198

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата