• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • I.Djumerska-Alexieva, Sh.Pashova, Tch.Vassilev, A.Pashov

   The protective effect of
   modified intravenous immunoglobulin in LPS sepsis model is associated with an increased
   IRA В cells response. Autoimmunity Reviews, 12, 653-656, 2013.
   ISSN: 1568-9972 IF: 7.095

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата