• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • G. Georgiev, J. Pastuschek, S. Neubeck, U. Markert

   Part I: Substances secreted by the
   preimplantation human embryo. Chapter 6 in Immunology of Pregnancy – 2013. ed. G. Chaouat,
   S. Olivier, N. Ledee; pp. 384-396, Bentham Science Publishers, 2013.
   ISBN: 978-1-60805-734-4, eISBN: 978-1-60805-733-7

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата