• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • E.Vachkova, B.Bivolarski, M.Gulubova, R.Konakchieva, I.P.Georgiev, R.Simeonov

   Immunohistochemical localization of EGF receptors in the intestinal tract of growing rabbits in relation to age. Livestock Science, V.142, 216-221, (2011).
   ISSN: 1871-1413; IF - 1.295

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата