• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Dineva Julieta, Ivaylo Vangelov, Krasimira Todorova, Tsvetanka Stefanova, Georgiou Nikolov, Diana Gulenova, Maria D. Ivanova

   Relationship of  Nitrate levels in follicular fluids (FFls) and rate of apoptotic human granulosa luteinized cells (GLCs) with  the COH/IVF outcome.

   Comptes rendus de l’Academie bulgare des Sciences, 65, 1, 115-120,  2012, ISSN 1310-1331.  IF : 0.210

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата