• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • D.Pupaki, D.Ankova, V.Vasilev, P.Rashev

    Localization of MMP-2 and MMP-9 in canine mammary gland during pregnancy. Journal of Biomedical and Clinical Research, 7, 2, 99-104, 2014.)
   ISSN 1313-6917

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата