• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • D.Daskalova, A.Kukov, I.Kirilova, M.Ivanova-Kicheva

   Protein analysis of boar seminal plasma proteins with protective effect during low temperature storage of spermatozoa. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 28, 4, 716-720, 2014.
   ISSN: 1310-2818 IF: 0.300

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата