• Гугъл търсене

       
    • Институт по биология и имунология на размножаването
      "Акад. Кирил Братанов"

    • D.Daskalova, A.Kukov, I.Kirilova, M.Ivanova-Kicheva

      Protein analysis of boar seminal plasma proteins with protective effect during low temperature storage of spermatozoa. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 28, 4, 716-720, 2014.
      ISSN: 1310-2818 IF: 0.300

    Персонализирано търсене
    Мрежата
     
     
     
    Персонализирано търсене
    Мрежата