• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • D.Abadjieva, K.Shumkov, E.Kistanova, D.Kacheva, B.Georgiev

   Opportunities for the improvement of the reproductive performances in female animals. Biotechnology in Animal Husbandry, 27, 3, 365-372, (2011).
   ISSN 1450-9156

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата