• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Chervenkov M., Shumkov K., Kistanova E., Kacheva D.

   Procedures for  disinfection of semen used inassisted reproductive techniques in animals. Proceeding of 2-nd Conference of the Balkan Network for the biotechnology in animal reproduction.
   Sofia, 24-25 March, 144-145 (2011).
   ISSN 1314-3085.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата