• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Bochev I., M. Mourdjeva, S. Kyurkchiev, I. Kehayov

   Production and characterization of polyclonal antibodies against human keratinocyte membrane protein fraction.

   Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences, 65 (11), 1575-1584. ISSN 1310-1331. IF: 0.210

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата