• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • B.Antonov, I.Bochev, M.Mourdjeva, P.Kinov, L.Tzvetanov, I.Sheitanov, S.Kyurkchiev

   Porous coated titanium implants do not inhibit mesenchimal stem cells proliferation and
   osteogenic differentiation. Biotechnol.& Biotechnol.Eq., 27, 6, 4290-4293, 2013.
   ISSN: 1310-2818 IF: 0.379

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата