• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Atanasov A, Dineva J, Yotov S

   Ultrasonic evaluation of uterine involution in Bulgarian Murrah buffalo after administration of oxytocin.

   Anim. Reprod. Sci, 2012, 133, 71-76. ISSN: 0378-4320.  IF: 1,750

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата