• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • A.Shimkus, A.Shimkiene, A.Stimbirys, N.Pechiulaitiene, L.B.Zavodnik, E.Kistanova, G.I.Boryaev, M.N.Nevitov, A.V.Ostapchuk

   Impact of polyprobiotics on the productivity
   of broiler chickens. Животновъдни науки, L, 1, 32-39, 2013.
   ISSN 0514-7441

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата