• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Т.Маринков, Г.Ангелов, Б.Аминков, М.Люцканож, М.Жиков, Д.Илиев, Г.Георгиев, С.Йорданов, Д.Гиргинов, Н.Тодоров, Т.Тодоров, М.Иванова, А.Димитрова, Н.Механджийски, А.Панков, И.Райчев, Т.Мехмедов, К.Христов, Р.Пепович, И.Пеев, В.Пиралков

   Наръчник на ветеринарния лекар, стартиращ собствен бизнес.

   ЛТУ, София, 2012. 415 стр. ISBN:  978-954-2910-15-2

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата