• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Събев М., Ж. Байчев, И. Николов, Р. Стефанов, С. Манчев

   Справочник по размножаване при селскостопански животни и репродуктивни биотехнологии.

   Издателство „Виденов и син” София, 2012. 47 стр. ISBN: 978-954-8319-60-7

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата