• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Р.Стефанов, М.Иванова-Кичева, И.Николов, М.Събев, К.Митева, К.Лазов, Ким Трин Тхоа

   Ефект на криоконсервацията върху виталитета и фертилитета на сперматозоиди от порода блатен бивол. Сборник доклади от научната коференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, Лесотехнически университет, 55-59, (2009).
   ISSN 1313-4337

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата