• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Р.Стефанов, Е.Кистанова, Н.Методиев, Д.Качева, Е.Райчева, Б.Георгиев, П.Таушанова

   Динамика в морфофункционалните параметри на сперматозоиди от коч от породата синтетична популация българска млечна в зависимост от сезона и индивидуалните им характеристики. Аграрни науки, 5, 13, 54-59, 2013.
   ISSN 1313-6577.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата