• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Р.Стефанов, Б.Георгиев, Д.Качева, П.Таушанова, Г.Ненкова, Н.Методиев, М.Червенков, А.Александрова

     Морфофункционални характеристики и липидна пероксидация на сперматозоиди от вида ovis aries. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2012 (отпечатано 2014).

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата