• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • П.Таушанова

   Ефект на мелатонин в in vitro модели на антиген/митоген стимулирана пролиферация на клетъчни култури от човешки лимфоцити. Андрология, 23, 2014, 4, 7-10.
   ISSN: 1310-3806

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата