• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • П.Захариев, Д.Пупаки, Е.Сапунджиев, А.Палов, Т.Тодоров, П.Рашев

   Електронно-микроскопско проучване на лигавицата на котешки стомах. Сборник доклади от научната коференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, Лесотехнически университет, 41-47, (2009).
   ISSN 1313-4337.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата