• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Неделков К., Н. Тодоров, Б. Георгиев, А. Атанасов

   Увеличавае на плодовитта на овцете чрез фокусирано подхранване от 9-ия до 14-ия ден на половия цикъл, синхронизиран чрез ефекта на коча.

   Животновъдни науки, XLIX, стр. 9-20,2012. ISSN: 0514-7441

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата