• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • М.Червенков, Д.Даскалова, И.Кирилова, А.Колев, А.Куков

     Изследване на основните спермални параметри на три застрашени от изчезване автохонни породи овце от западна България.   Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2012 (отпечатано 2014).

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата