• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • К.Тумангелова-Юзеир, Е.Найденов, Е.Иванова-Тодорова, Ц.Младенова, С.Начев, М.Мурджева, Д.Кюркчиев

   Клетки, изолирани и култивирани от глиобластома
   мултиформе, имат прилики с мезенхимни стволови клетки. Български Медицински
   журнал, VII, 3, 56-60, 2013.
   ISSN: 1312-2193

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата