• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Калоянова С, Минковска С, Винкетова К, Тропчева Р, Данова C.

   Флуоресцентно
   маркиране на протеини - основни подходи и приложения. Българско списание за
   химия, 2, 3, 77-91, 2013.
   ISSN 1314-6017 (online), ISSN 1314-5894 (print)

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата