• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • И.Кирилова, М.Иванова, А.Куков, П.Димитров, Д.Даскалова

    Хроматографски анализ на протеини от спермална плазма на бивол. Сборник доклади от научна конференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, Лесотехнически университет, София, 2012 (отпечатано 2014).
   14. R.Nedeva, G.Jordanova, E.Kistanova, K.Shumkov, B.Georgiev, D.Abadjieva, D.Kacheva, A.Shimkus, A.Shimkine Effect of the addition of Spirulina Platensis on the productivity and some blood parameters on growing pigs. Bulg.J.of Agricultural Sci., 20, 3, 680-684, 2014.
   ISSN 1310-0351

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата