• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • И.Кирилова, Д.Градинарска, Д.Даскалова, М.Христова, М.Иванова

   Анализ на взаимодействията между протеини от семинална плазма и липопротеини от яйчен жълтък и тяхната роля при нискотемпературно съхранение на сперматозоиди от бивол. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.17, 5, 1116-1130, 2014.
   ISSN: 1311-0489

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата