• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Ж.Накев, Е.Йорданова, Р.Недева, И.Марчев, Е.Кистанова, А.Шимкус, А.Шимкене, Е.Петров

   Влияние на добавката от микроалги spirulina platensis върху кланичните
   качества и физикохимичния състав на muskulus longissimus dorsi при угоявани
   прасета. Животновъдни науки, L, 6, 10-15, 2013.
   ISSN 0514-7441

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата