• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Ж.Минчева, М.Иванова-Кичева, Д.Даскалова, А.Куков, М.Събев, Т.Маринков

   Влияние на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение (4ºС). Сборник доклади от научната коференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, Лесотехнически университет, 118-125, (2009).
   ISSN 1313-4337.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата