• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Ж. Динева, И. Вангелов, Е. Грегорасчук, К. Аугъстовска, М.Д. Иванова

   Изследвания върху гонадотропин-медиираната експенсия на атриален натриуретичен пептид (ANP), продукцията на прогестерон (Р) и апоптозата при свински гранулозни клетки (PGCS). Сборник доклади от научната коференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, Лесотехнически университет, 144-153, (2009).
   ISSN 1313-4337.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата