• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Д.Даскалова, М.Иванова-Кичева, Ж.Минчева, М.Петров

   Анализ на протективната роля на сепарирани липопротеини от яйчен жълтък върху сперматозоиди от коч, при дълготрайно съхранение на 40 С. Сборник доклади от научната коференция „Традиции и съвременност във ветеринарната медицина”, София, Лесотехнически университет, 126-134, (2009).
   ISSN 1313-4337.

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата