• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Д.Даскалова, И.Кириловa, Д.Градинарска, К.Лазов, М.Иванова

    Биоконформационни взаимодействия между липопротеини от яйчен жълтък и протеини от семинална плазма и ролята им върху биологичните параметри на сперматозоиди от нерез при нискотемпературно съхранение на 40 С. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.17, 5, 1087-1103, 2014.
   ISSN: 1311-0489

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата