• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Г.Димов, М.Иванова (Кичева), Л.Танев

   Генетично усъвършенстване на породите овце в България чрез прилагане на иновативен продукт за оптимизиране на биотехнологията при in vitro съхранение на мъжки гамети. Животновъдни науки, 48, 2, 14-25, (2011).
   ISSN: 0514-7441

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата