• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • В.Василев, Д.Пупаки, О.Йорданов

   Сравнително проучване степента на токсичност (LD50) на отровата от двата подвида на пепелянката – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis. Екология и бъдеще, 13, 3, 81-89, 2014.
   ISSN: 1312-0751

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата