• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • А.Куков, И.Сираков, М.Червенков, Р.Попова, Ст.Алексиев, Д.Даскалова, И.Кирилова, А.Колев

   Първични изследвания на три застрашени от изчезване породи овце от
   западна България. Аграрни науки, 5, 13, 67-70, 2013.
   ISSN 1313-6577

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата