• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

  • Публикации

   • И.Кирилова, Д.Градинарска, Д.Даскалова, М.Христова, М.Иванова

    Анализ на взаимодействията между протеини от семинална плазма и липопротеини от яйчен жълтък и тяхната роля при нискотемпературно съхранение на сперматозоиди от бивол. Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, V.17, 5, 1116-1130, 2014.
    ISSN: 1311-0489

   • V.Milkov, K.Miteva, G.Pironcheva, T.Daneva, V.Georgiev

    Osteocalcin response to calcium load test in patients with hypercalciuria. Acta Endocrinologica (Buc), 10, 4, 570-576, 2014.
    ISSN: 1841-0987 IF: 0.268

   • Д.Абаджиева

    Храната на майката, определя бъдещето на детето. Вестник Технически авангард, бр. 2, стр. 13, 2014

   • В.Василев, Д.Пупаки, О.Йорданов

    Сравнително проучване степента на токсичност (LD50) на отровата от двата подвида на пепелянката – Vipera ammodytes ammodytes и Vipera ammodytes meridionalis. Екология и бъдеще, 13, 3, 81-89, 2014.
    ISSN: 1312-0751

   • М.Иванова

     Репродуктивни биотехнологии и криобиология на гаметите. Списание на БАН, 127, 1, 14-17, 2014.
    ISSN: 0007-3989

   • Д. Качева

    75 години Институт по биология и имунология на размножаването „Акад.К.Бртанов” – мисия за живот. Списание на БАН, 127, 1, 5-9, 2014.
    ISSN: 0007-3989

   • Р.Конакчиева

    Имуноневроендокринология – приемственост и развитие. Списание на БАН, 127, 1, 27-30, 2014.
    ISSN: 0007-3989

   • S.Manchev, R.Stefanov, G.Anev, P.Cvetkova, N.Maksimovic

     Effect of melatonin on the reproductive characteristics of rams of north east Bulgarian fine fleece breed. Compt.Rend.Acad.Bulg.Sci., 67, 12, 1701-1706, 2014.
    ISSN: 1310-1331 IF: 0.284

   • A.Simkiene, A.Simkus, S.Tusas, S.Makauskas, A.Stimbirys, G.Gerulis, E.Kistanova

     Microalgae Spirulina platensis on dairy goat production. Wulfenia, 21, 1, 228-233, 2014
    ISSN: 1561-882X IF: 1.312

   • Д.Качева

    Ембриотехнологии при животните. Списание на БАН, 127, 1, 18-21, 2014.
    ISSN: 0007-3989

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата