Проект ReProForce, 7РП на ЕС, програма REGPOT

  • Post by:
  • юли 16, 2020
  • Comments off

СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Отключване и развитие на изследователския потенциал на присъединени и отдалечени региони – SP-4 – ВЪЗМОЖНОСТИ – изследователски потенциал.

 

ReProForce

 

ПОВИШАВАНЕ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КАПАЦИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ИНСTИТУТ “БИОЛОГИЯ И ИМУНОЛОГИЯ НА РАЗМНОЖАВАНЕТО”

 

Координатор и бенефициент – Институт по биология и имунология на размножаването – Българска aкадемия на науките

Начало – 12.2009                                                Продължителност – 42 месеца

ИДЕЯ

Проектът ReProForce дава възможност на ИБИР-БАН да увеличи кадровия и технологичния си потенциал и да задълбочи сътрудничествата си в национален и европейски мащаб – виж още.

Categories: Проекти

Follow this blog

Get a daily email of all new posts.