• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проекти на ИБИР-БАН 2017 - 2020

     

     

    Тема на проекта;

    Ръководител на проекта:

    Срок:

    Стойност на проекта 

    Идентификационен номер и финансиращ орган/ организация:

     

    1.

    Тема на проекта: Значение на експресията на Mitogen-Activated Protein Kinase 3 (MAPK3) за фенотипната характеристика и функционалния капацитет на естествените регулаторни Т клетки, като основа за поддържане на Т клетъчния имунен толеранс

    Ръководител: Румяна Сусуркова

       

     № ДФНП-17-118/2017

    БАН, Програма за подпомагане на младите учени в БАН

     

     2.

     Тема на проекта: Проучване на посттимусната стомилност на FOXP3 експресията за поддържане на имунологична толерантност

    Ръководител: доцент, д-р Велислава Терзиева, дм

     

         

      № ДНТС/Австрия 01-6 от 2017 г.

    Фонд Научни Изследвания, Програма за двустранно сътрудничество 2016 - България-Австрия

     

    3.

     Тема на проекта: „Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени“

    Ръководител Доц. д-р Таня Георгиева Димова

    Получени резултати на I -ви етап - Тук!

     

    36 месеца 120 000 лв.

    № ДН 03/5

    Фонд "Научни изследвания”

     

    4.

     

     Тема: Молекулярни механизми на имунния толеранс – значение на ендокринната среда за функцията на регулаторните Т клетки.

    Ръководител :Доц, д-р Велислава Илиева Терзиева, дм

    36 месеца 120 000 лв.

    № ДН 03/4 от 16.12.2016 г.

    Фонд "Научни изследвания”

     

    5.

     Тема: COST акция TRANSAUTOPHAGY, национално съфинансиране (акция "Европейска мрежа за мултидисциплинарни изследвания и транслиране на познанията по автофагия")

     Ръководител Доц, д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн

    24 месеца

    2017 - 2019

    40 000 лв.

    № ДКОСТ 01/23, 

    Фонд "Научни изследвания”

     

    6. 

     Тема: COST акция POSITIVe, национално съфинансиране (акцият "Вариабилност на индивидуалната реакция при употреба на биологично активни вещества от растителни храни и причиняващи я фактори")

     Ръководител :Доц. Елена Кистанова, доктор

     24 месеца

    2016 - 2018

    40 000 лв.

    № ДКОСТ 01.10, 

    Фонд "Научни изследвания” 

     

    7.

      Тема: "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти"

      Ръководител: Гл. ас. Десислава Абаджиева 

    18 месеца,

          (2017-2018 г.)                      

    37 100 лв. 

    № ДСД-2/05.04.2017 (ПМС   347/08.12.2016), Целево финансиране

    Българска академия на науките

     

    8.

      Тема: Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis

      Ръководител: Ас. Десислава Георгиева Градинарска

      2016 - 2017   9500.00 лв.  ДФНП-171/13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”
    Българска академия на науките

     

    9.

     Тема: Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки

     Ръководител: Гл. ас. Елена Христова

    2016 - 2017

    10000.00 лв..

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

     

    10.

      Тема: Значение на EZH2, основен протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3

     Ръководител: Андрей    Величков, докторант

    2016 - 2017

    .
    9500.00 лв.

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

     

     

     

    11.

     Тема:Влияние на процеса на  криоконсервация върху експресията на  специфични маркери и потенциала за  спонтанна и индуцирана диференциация  на мезенхимни стволови клетки 

       Ръководител: Марина Христова- докторант

     

    2016 - 2017 

    8000.00 лв.

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

     

    12.

       Тема:Изследване на имуномодулиращи фактори в кръвната рециркулация при нормална и патологична бременност.

     Ръководител: Боряна Димитрова Петкова- докторант

    2016 - 2017

    9500.00 лв.

    ДФНП-175/13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

     

     

    13.

       Тема:
    „Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволово-клетъчни маркери и опити за насочена диференцииация на клетки, изолирани от фоликулярна течност”

        Ръководител:

       Ас. Надя Емилова Петрова

    2016 - 2017

    8000.00 лв.

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

     

     

        14.

    Тема : Сравнително изследване на експресията на oct4 и nanog в човешки мезенхимни стволови клетки

    Ръководител: Гл. ас. Елена Стоянова-Петрова, доктор

     24 месеца

    2016 - 2018

                20 000лв.            ДМ 01/3     Фонд "Научни  изследвания"

     

        15.

     Тема на проекта: "Експресионен анализ на гени, отговорни за минерализацията на черупката на яйце, с локализация в матката на кокошки"


    Ръководител: Гл.ас. д-р Десислава Абаджиева

     

     2 години

             2017 - 2019

                16 000лв.

     № ДМ16/4 от 20.12.2017г.


      Фонд "Научни изследвания" ,         Програма за млади учени и   постдокторанти-2017г. 

        16.

     Тема на проекта: „Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране“ 
    Ръководител;: Доцент доктор    Милена  Мурджев

    3 години

    2017 - 2020

     

              120 000 лв.

     № ДН13/8 от 15.12.2017

    Фонд „Научни изследвания” КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ– 2017 г.”

        17.

    Тема на проекта: In vitro 3D total cell guidance and fitness “ 
     
     
     
     
    Ръководител; Доцент доктор Милена  Мурджева 
     

                 2 години

             2017 - 2019

                40 000 лв.

      Съфинансиране на научноизследователски проект по COST за  COST акция СА16119 CellFit от 13 март 2017 с вх. №0903/17 от 24.02.2017

    Фонд „Научни изследвания”,  съфинансиране на научноизследователски проект по  COST  

     18.
    Тема на проекта: 

    „Идентифициране на биологично активни вещества, оптимизиращи диференцирането на мезенхимни стволови клетки при ставно протезиране“

    Ръководител; Доцент доктор Милена  Мурджева 

                36 месеца

              2017 - 2020

     

              120 000 лв.

      № ДН - 13/8-15.12.2017 г.

    Фонд „Научни изследвания” КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ- 2017 г.”

     

      

     

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата