• Гугъл търсене

    
  • Институт по биология и имунология на размножаването
   "Акад. Кирил Братанов"

   • Проекти на ИБИР-БАН 2017

    Проекти на ИБИР-БАН 2017

             

    Тема на проекта;

    Ръководител на проекта:

    Срок:

    Стойност на проекта 

    Идентификационен номер и финансиращ орган/ организация:

    1.   

       Тема:

    "Въвеждане на съвременни методи от репродуктивната биология към образованието и работа с млади таланти"

     

        Ръководител:

    Гл. ас. Десислава Абаджиева 

    18 месеца /2017-2018 г./

         37 100 лв. 

      № ДСД-2/05.04.2017 (ПМС   347/08.12.2016)

    Българска академия на науките

       2.

    Тема на проекта: „Профил на γδ Т лимфоцитите при нормална бременност и в плацентобиома на БЦЖ-ваксинирани бременни жени“

        Ръководител :

       Доц. д-р Таня Георгиева Димова

     36 месеца    120 000 лв.  

        №ДН 03/5  Фонд            "Научни изследвания”

     

        3.

     Тема:

    Молекулярни механизми на имунния толеранс – значение на ендокринната среда за функцията на регулаторните Т клетки.

    Ръководител :Доц, д-р Велислава Илиева Терзиева, дм

      36 месеца     120 000 лв.

       ДН 03/4 от 16.12.2016 г.              Фонд

        "Научни изследвания”

    4.

       Тема:Анализ на протеини от спермална плазма при доброкачествена хиперплазия на простата във връзка с криотолерантността на сперматозоиди от вида Canis

      Ръководител:Ас. Десислава Георгиева Градинарска

                             2016 - 2017

          9500.00 лв.

    ДФНП-171/13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”
    Българска академия на науките

             

    5.

        Тема:
    Епигенетичен анализ и изследване експресията на гени в процеса на диференциация на човешки мезенхимни стволови клетки

     

        Ръководител:

      Гл. ас. Елена Христова

         2016 - 2017

    10000.00 лв..

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

    6.

      Тема:
     Значение на EZH2, основен протеин на поликомб комплекса, за епигенетичната регулация на FOXP3

     

       Ръководител:

      Андрей    Величков, докторант

         2016 - 2017

    .
    9500.00 лв.

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

    7.

     Тема:Влияние на процеса на  криоконсервация върху експресията на  специфични маркери и потенциала за  спонтанна и индуцирана диференциация  на мезенхимни стволови клетки

     

       Ръководител:

      Марина Христова- докторант

     

     

     

     

         2016 - 2017

     

            8000.00 лв.

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

     

    7.

       Тема:Изследване на имуномодулиращи фактори в кръвната рециркулация при нормална и патологична бременност.

     

       Ръководител:

    Боряна Димитрова Петкова- докторант

         2016 - 2017

    9500.00 лв.

    ДФНП-175/13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

    Българска академия на науките

    8.

       Тема:
    „Изследване експресията на мезенхимни и плурипотентни стволово-клетъчни маркери и опити за насочена диференцииация на клетки, изолирани от фоликулярна течност”

        Ръководител:

       Ас. Надя Емилова Петрова

         2016 - 2017

    8000.00 лв.

    ДФНП-17.../13.05.2016
    „Програма за подпомагане на младите учени в БАН”

     

      

     

     

     

  Персонализирано търсене
  Мрежата
   
   
   
  Персонализирано търсене
  Мрежата